Kommunistene ble anklaget for forræderi under krigen. Mine motstikk.

 

bfe3e6119edaeba6bb289740c31f0b871cc12a57edb53500dee99a8d

Kommunistene ble anklaget for forræderi under krigen!

Kommunistene fikk mye støtte for sitt arbeid med den illegale pressen. Mange, kommunister og ikke kommunister, risikerte og måtte bøte med livet, fordi de bidro til spredning av disse avisene.

Men, under krigen ble denne innsatsen mistenkeliggjort av DNA . Dette kommer til uttrykk i følgende brev fra Lars Evensen. Statsråd og sjef for Industridepartementet fra 1945. Permittert 17. mai-15. september 1953. Avskjed 2. november 1953. Brevet er datert 6. mars 1944, «brev nr. 11».  Dette brevet ble sendt til London som «bilag nr. 1» og bar tittelen «Kommunistenes judashandling». Her skriver han om kommunistenes illegale presse:

-Det har vakt berettiget oppmerksomhet at bare de nasjonale aviser og deres fremste menn er blitt fakket, mens den øvrige illlegale pressevirksomhet uforstyrret fortsetter som før, således at de kommunistiske avisene nå rår grunnen alene. Som en naturlig følge av dette faktum er det oppstått rykter om et skjendig forræderi innen hjemmefronten, hvorved den kommunistiske fløy ved hjelp av Gestapo har kvittet seg med sine borgelige feller i den felles kamp for vår frihet /…/ De retningslinjer denne uansvarlige presse (Forfatteren mener den kommunistiske presse, anmerkning fra forfatterne av heftet) arbeidet etter er tross det forsiktige ordvalg helt tydelig. Den passive motstand som har vist seg å være virkningsfull og som er i overensstemmelse med regjeringens parole, skulle avløses av aktive sabotasjehandlinger ikke bare mot okkupasjonsmakten og quislingene, men mot hele vårt næringsliv. Dertil forlangte de opprettet «Folkedomstoler» som skulle legalisere mord på angivere og nazister. Det er overflødig nærmere å påpeke det uansvarlige og overordentlig skadelige i en sådan utvikling under krigens nåværende fase. En sådan utvikling mot kaos ville skade alle- unntaken kommunistene som med å tilsidesette alle dens hensyn ville kunne skaffe seg en maktstilling omvendt proporsjonalt med deres antall og stilling i samfunnet vårt.

Motstikk

Dette sitatet utforder meg til noen motstikk. Jeg tar for meg ulike deler av teksten og prøver å stikke litt tilbake.

Motstikk 1:-de kommunistiske avisene nå rår grunnen alene…..

Her sies det svart på hvitt at det i mars 1944 var kommunistene som skapte og distribuerte den illegale pressen. Dette verifiserer en oppdagelse jeg gjorde i mitt arkivsøk. Jeg fant en avis som het Alt for Norge og trodde umiddelbart at den var en borgelig avis. Så oppdaget jeg at det i avisen ble oppfordret til aktiv kamp og sabotasje, noe som ut fra den kunnskap jeg nå har om linjekampene, tyder på at dette var en kommunistisk, illegal avis. Distribuert fra Sverige via NSB over Storlien. I distriktet der Thingstad /Wærdahlgruppene opererte.

Motstikk 2: -rykter om et skjendig forræderi innen hjemmefronten, hvorved den kommunistiske fløy ved hjelp av Gestapo….

Rykter om at kommunistene bedrev forræderi og samarbeidet med Gestapo er for meg en nærmest uforståelig påstand. Her påståes det at kommunistene utgjorde en egen fløy, som fremstilles som forædere. Ettersom de sjøl mente de kjempet mot nazistene og også flere og flere så dette, er det interessant å spørre, hvem var det de ble påstått å forråde? Kommunistene ble av Gestapo utpekt som fiende nr. 1 og for Trondheim/Trøndelag var dette uttalt av H.O. Rinnan. Hvilke konsekvenser fikk det at disse ryktene ble spredd som sannhet til Londonregjeringen, kan man jo bare tenke seg. Disse ryktene ble forøvrig dementert 4. mars 1946 av høyesterettsadvokat Gustav Sjaastad, juridisk konsulent for LO og to kjente navn innen Hjemmefronten, Reidar Eker og Stein Johnsen.

Motstikk 3: -har kvittet seg med sine borgerlige feller i den felles kamp for vår frihet.

Sitatet sier noe om en oppfattelse av tydelige, antagonistiske fløyer. Jeg fikk lære på skolen etter krigen at svart= nazistene og quislingene, de som samarbeidet med tyskerne og hvitt= de med hvite anorakker og selbustrømper, motstandsfolkene. Men her sies det at kommunistene i samarbeid med Gestapo har kvittet seg med de borgerlige fellene. Min pappa påsto det omvendte. At den borgelige fløyen i Hjemmefronten kvittet seg med kommunister ved å angi dem på grensa til Sverige.

Er dette en projeksjon? Jeg har ikke krefter eller kilder til å gå inn i disse dype splittelsene.

Motstikk 4: -denne uansvarlige presse….

Her påståes det at den illegale pressen som dominerte motstandskampen, var uansvarlig. Mente også folk som mottok disse illegale avisene det? Hvem var de uansvarlig imot? Hadde det sammenheng med den neste delen av sitatet?

-skulle avløses av aktive sabotasjehandlinger ikke bare mot okkupasjonsmakten og quislingene, men mot hele vårt næringsliv….

I et samfunn er næringslivet svært viktig om hjulene skal gå rundt. Kommunistene ønsket sabotasje av næringslivet, for å stikke kjepper i hjulene på okkupasjonsmakten. Næringslivet i Norge «sørvet» nazistene og i følge Helge Krog bidro dette til å forlenge krigen. Næringslivet som sådan ble stilt utenfor, var en slags nøytral makt i en okkupasjonssammenheng. Kanskje var det derfor de slapp som lett i landssvikoppgjøret, de som tjente seg rike på blandt annet betong til Dora og andre svære bygninger og anlegg som var livsviktig for den tyske okkuapsjonsmakta? Kanskje var det derfor at Helge Krogs 6. kolonne ble tiet ihjel?

Motstikk 5:-Dertil forlangte de opprettet «Folkedomstoler» som skulle legalisere mord på angivere og nazister.

Dette er et delikat sitat for meg. Er det ut fra denne tankegangen at kommunistene så likvideringsproblematikken? Er det ut i fra denne tankegangen at min pappa syntes det var rart at han sto oppført som en morder i politiets lister enda i 1950?  Fordi kommunistene tenkte de representerte disse «Folkedomstolene»? Hva med Milorg. Hvordan så de på dette? De som overlot likvideringer av nazister til kommunistene?

Motstikk 6: -En sådan utvikling mot kaos ville skade alle-unntaken kommunistene

Alle-unntatt kommunistene? Betyr det at brevskriveren setter seg og sine meningsfeller i båsen, alle, som også utgjør nazistene. Okkupasjonsmakten skrev om kaos som de store skipssabotasjene som Pellegruppa utførte på Oslo havn, medførte. Oppfattet også brevskriveren dette som kaos? Så DNA, likedan som nazistene, kommunistene som den verste fienden. Den som ville skape kaos? For hvem?

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s