17.november 2015

17. november, 72 år etterat 9 fra Wærdahlgruppene ble henrettet, ble det arrangert et symposium om Thingstad/Wærdahlgruppene. NKPs Stig Ødegaard har gjort en videodokumentasjon av arrangementet, som var svært godt besøkt og som inspirerer til videre arbeid med å løfte frem dette materialet.

 

Reklamer

Symposium om Thingstad/Wærdahlgruppene 17. november 2015

Klikk på»Symposium 2015,  så kommer invitasjonsbrosjyren opp.

Symposium2015

Invitasjon til deltakelse i et symposium om Thingstad/Wærdahlgruppene, tirsdag 17. november 2015, fra kl. 1800-2100.

Sted: Seminarrom på Rustkammeret/Erkebispegården/Kongsgårdsgata 1d.

Invitasjonen går til alle som måtte være opptatt av å løfte frem/er interessert i informasjon om  Thingstad/Wærdahlgruppenes innsats under 2. verdenskrig.

Program:

1800-1815: Åpning ved kommandant Morten Henriksen

1815-1845: Innledning med Halldis Neergaard, som gjorde en stor artikkelrekke i Adresseavisen 2013 og 2014 om Thingstad/Wærdahlgruppene og som har uttalt: «Dette er kanskje det viktigste arbeidet jeg har gjort i mitt liv!»

1845-1930: Innledning med Bjørg Eva Aasen, utstillingsansvarlig for «Mørke spor» og med nyervervet forskingskunnskap om hva som skjedde spesifikt av motstandsarbeid ved Marienborg og NSB i Trøndelag.

1930-1945: Pause med kaffe

1945-1950: Panter Tanter Produksjoner synger «Partisanmarsj», akkompagner av Magnar Engen.

1945-2030: Innledning med Berit Rusten (Panter Tanter Produksjoner), som har gjort en master i faglitterær skriving, en forestillingstrilogien «Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene» og som planlegger en performance «Røde Spor» (tidligere arbeidstittel «Den røde flyktningruten») som en togtur fra Trondheim til Østersund i mai 2016. Hun vil foredra rundt respons og fortellinger som har poppet opp i kjølvannet av sitt arbeidet.

2030-2100: Fortellinger og spørsmål fra salen. Om noen måtte ha brev, objekter og bilder; ta gjerne med dette! Ikke for inn levering, men,  kanskje kan det gi nye informasjon

Bakgrunn

Arrangementet legges til 17.november, på datoen 72 års dagen etter at 8 fra Wærdahlgruppa ble skutt, og kan sees som en minnemarkering.

Ide

Trondheim og Trøndelag distrikt mangler foreløpig en helhetlig og tilgjengelig dokumentasjon om de kommunistledede Thingstad/Wærdahlsgruppenes innsats. Målet med symposiumet er å samle så mye informasjon som mulig om Thingstad/Wærdahlgruppene og på den måten legge grunnlaget for bok/bøker, film, utstilling og videre forestillingsideer.

Støttet av Trondheim Kommune, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) og Rustkammeret. Initiert av Panter Tanter Produksjoner. Symposiumet kan sees som et verksted for research, og har en plass i Propellens fagprogram «Hva er dokumentarisme i teateret?»

Sonderingsmøter i forbindelse med prosjektet «Den røde flyktningruten – en togtur fra Trondheim til Østersund»

Program:
På møtene vil Berit Rusten, Panter Tanter Produksjoner, presentere ide og bakgrunn for prosjektet «Den røde flyktningruten – en togtur fra Trondheim til Østersund». Møtene vil også gi rom for fortellinger fremmøtte måtte ønske å presentere.

Klikk her så får du opp invitasjonen med design av Roger Aasegg:

Invitasjon

Målet med sonderingsmøtene er todelt:
1) Knytte kontakter med de som kan tenkes delta i selve prosjektet på ulike plan.
2) Få frem fortellinger fra flyktningrutene, kurervirksomheten og den illegale avisdistrubisjonen.
«Den røde flyktningruten – en togtur fra Trondheim til Østersund» er foreløpig en prosjektide. Tanken er at publikum skal fraktes med tog fra Trondheim til Østersund, med stopp på Stjørdal, Gudå, Meråker, Storlien og Østersund. Tidsriktig togsett blir lånt ut fra Hamar jernbanemuseum. Underveis på togturen vil innsatsen til Thingstad/Wærdahlgruppene i motstandskampen mot nazistene under andre verdenskrig, løftes frem. Dette tenkes skje med uttrykk fra scenekunst, musikk, visuell kunst, tidsvitner, nettkommunikasjon, video og historiefaget. Selve prosjektet tenkes iscenesatt lørdag 9. og søndag 10.april 2016.

For å få dette til, håper Panter Tanter Produksjoner å få deg/dere med på laget.

Se: https://motstandskamp.wordpress.com/

Dette førprosjektet er støttet av Sør- Trøndelag Fylkeskommune
For spørsmål, kontakt: beritrusten@gmail.com og tel: 004793229162

Bakrunnsinfo:
Thingstad/Wærdahlgruppene var et kommunistisk ledet motstandsapparatet, som var aktivt fra 9. april med sitt flyktningarbeid. Jernbanenettet fra Trondheim til Storlien/Østersund var sentralt i denne virksomheten. Parallelt med dette, organiserte Thingstad/Wærdahlgruppene kurervirksomhet og transport av illegale aviser med togene. Mange jernbanefolk deltok i dette arbeidet. Mange jernbanefolk ofret livet eller helsa i opphold blant annet i Nacht und Nebel-leiren Natzweiler. Og noen ble skutt. Det er reist en minnetavle på Trondheim stasjon over jernbanefolk som ga sitt liv. I kjølvannet av «den kalde krigen» er innsatsen blitt usynliggjort. Det er mange helter som aldri fikk heder eller takk.
Jon M. Lund skriver:
Vi som var grenselosar, gjekk vel ut på langt større fårer enn vi var klar over./…/…/ Så er det ein annan ting som eg og mange fleire enn eg tykkjest er vondt, at det berre er nokre få som har kome og leita opp meg, kva dette no har si årsak?/…/ Det hadde vore veldig så gildt at nokre har kome og vi har fått ein lang samtale om det som gjekk føre seg.

Dette utsagnet er selve motoren i dette prosjektet. Det er for sent med den samtalen Jon M.Lund ønsket seg, men Panter Tanter Produsjoner er overbevist om at mange er interessert i å oppleve fragmenter av fortellingene den samtalen kunne dreid seg om.

Minnetekster. Aktuelle for arrangementet 17. november 2014

Foto+til+kronikk+12022014

18 august 1945 i Ny Tid skriver Harald L. Rusten om Brødrene Reidar og Carstein Wærdahl:

-Kamerat Reidar var en fin kunstner som vilde kunnet drevet det langt. Han hadde også velutviklede teoretiske kunnskaper, som han øste ut til sine kamerater /…/I hellig overbevisning om at din kamp var vår kamp, lover vi å kjempe i sosialismens ånd til seieren er vunnet.

-Aktiv i freden, aktiv i krigen, var du kamerat Carstein. I Pionerbevegelsen og i Trondhjems Komm. ungd.lag var du med fra dine yngste år. /…/Så kom den dagen da spørsmålet om du var villig til å ofre din kostbare tid  til aktiv arbeid mot naziveldets mørkemenn. Svaret var gitt. Med ungdommelig begeistring og glød gikk du inn for å løse oppgaven som ble pålagt deg. Og du ga ikke opp— du kjempet til siste åndedrag. Etter å ha mottatt dødsdommen uttalte du i retten: Vi tapte denne gangen, men vår ides seier er sikret-vi seirer til slutt. 

62/63 breddegrad- Den røde flyktningruten

Skinnegang

62/63 breddegrad- Den røde flyktningruten

Panter Tanter Produksjoner, scenekunstgruppen der jeg er daglig leder, er med i et netteverk kalt North Cultitude 62/63. Slik presenterer organisasjonen seg:

-Kort tidsperiod: Med aktiviteter för att skapa nätverk och koppla befintliga för att skapa nya

konst och kultur projekt längs breddgraderna. Lång tidperiod: Synliggöra och samanföra konstnärer för att skapa konstprosjekt. Detta sker över längre tid och hänger ihop med föreningen North Cultitude 62/63 långsiktiga mål att skapa aktiva nätverk längs breddgraderna med och utanför de nordiska länderna.

På en samling 30/11 2013, fysisk og på nett «pitchet» jeg ideen om Den røde flykningrutene.

-De røde flyktningrutene ble organisert av kommunistene i Thingstad og Wærdahlgruppene. Deres innsats er usynliggjort. Jeg vil få stjernen til å skinne/…/Jeg ville likt å gjøre dette til dels på toget og  med stopp på strategiske stasjoner. Med fortellinger, dokumentasjon og tablåer underveis. For meg er dette en del av et stort prosjekt der jeg prøver løfte frem kommunistene i Trondheim og Trøndelag sitt motstandsarbeid. Dette prosjektet kaller jeg Den røde fyrbøteren og partisanbroderiene. Å synliggjøre de kommunistiske flyktningrutene kaller jeg De røde flyktningrutene.

Visuelle kunstnere, arkitekter, fylkeskommunerepresentanter og journaliser fra norsk og svensk side lot seg inspirere. De kom med innspill. Det ser ut som om Den røde flyktningruten kan bli et eller et del av et  North Cultitude 62/63 prosjekt i 2015. Da vil fortellingene utspilles på et tog, med stopp på spesielle steder, fra Trondheim til Østersund. Fortellingene vil revitaliseres visuelt, som tablåer, som landArt, interaktiv osv. På denne måten vil Jon M. Lunds ønske, uttrykt i artikkelen Militær aktivitet, kurervirksomhet og flyktningtrafikk  i min master, bli realisert.

-Så er det ein annan ting som eg og mange fleire enn eg tykkjest er vondt, at det berre er nokre få som har kome og leita opp meg, kva dette no har si årsak?/…/ Det hadde vore veldig så gildt at nokre har kome og vi har fått ein lang samtale om det som gjekk føre seg.

Den røde flyktningruten kan bli en lang, estetisk og etisk samtale, på en togtur med stopp, fra Norge til Sverige.

Uansett, tipsene fra mine svenske kollegaer, vil jeg følg eopp og rapportere om her.