Røde Spor i Byavisa

Byavisa 27-4-16.

Reklamer

Mørke Spor

En av vognene som er med på «Røde Spor», inneholder deler av Norsk Jernbanemuseums utstillingen «Mørke Spor».
Utstillingen «Mørke Spor» viser to underkommuniserte sider av jernbanens rolle under krigen. På den ene siden viser den hvordan jernbanefolk drev sabotasje, etterretning, smuglet informasjon og hjalp flyktninger på togene over til Sverige. På den andre siden synliggjør utstillingen hvordan NSB samarbeidet med tyskerne fra okkupasjonen første dag ved å tillate transport av tyske tropper, våpen, ammunisjon og proviant ut fra Trondheim. I tillegg forteller utstillinga om hvordan selskapet la til rette for bruk av sovjetiske krigsfanger på NSBs verksted Marienborg og at NSB bidro da jøder fra Trondheim skulle fraktes til Akershuskaia for å deporteres i november 1942.

Fredag 20.mai fra kl. 1200-1800 vil utstillingsvogna med «Mørke Spor» stå på spor 22 og være åpne for alle interesserte. Gratis!
På turen, 21. og 22. mai, vil toget stå på Gudå fra kl. 1255-1345 og på Meråker fra kl.1355 til 1455. Begge steder vil utstillingsvogna med
«Mørke Spor» være åpen for alle interesserte. Gratis!
Krigsfangene ved Marienborg verksted. Damplokomotiv pyntet med hakekors og norske flagg ved åpningen av den reparerte Rørosbanen i mars 1941. Tilhører Norsk Jernbanemuseums samlingjmf006955Krigsfangene omgitt av tyske fangevoktere

Master og fagartikkel «Den rødefyrbøteren»

Her ligger min master i faglitterær skriving fra HVB juni 2014. Selve oppgaven er full av detaljert info, der jeg har brukt mye fra de 70 tidsvitneintervjuene til John A Krogstad og skrevet dette om til scener.Alt er kildebasert. Og fagartikkelen sier vel noe om hvor mye det koster å bryte isen og få dette materialet opp.

Master_des-januar_2014_med_EndNoteFagartikkel_med_EndNote

Fagartikkel_med_EndNote