Røde Spor

Her ligger flyer og plakat til Røde Spor. Husk. Det er kun 66 plasser pr. tur. Så det er lurt  å kjøpe billetter på forhånd.

RødeSpor_plakat

RødeSpor_flyer_nett2

Advertisements

Master og fagartikkel «Den rødefyrbøteren»

Her ligger min master i faglitterær skriving fra HVB juni 2014. Selve oppgaven er full av detaljert info, der jeg har brukt mye fra de 70 tidsvitneintervjuene til John A Krogstad og skrevet dette om til scener.Alt er kildebasert. Og fagartikkelen sier vel noe om hvor mye det koster å bryte isen og få dette materialet opp.

Master_des-januar_2014_med_EndNoteFagartikkel_med_EndNote

Fagartikkel_med_EndNote